Reklamirajte se na našem sajtu (saznaj više) →

Postavite baner (saznaj više)

→ Reklamirajte se na našem sajtu ←- Bezbedna trgovina

Sve za ugostiteljstvo nije vlasnik niti u svom vlasništvu ima proizvode / usluge koje Korisnik /Ponuđač nudi putem ove internet stranice, te ne može biti odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda/usluga. S tim u vezi, za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom proizvoda/ usluga odn. manjkavošću odgovoran je isključivo Korisnik odn. Ponuđač koji je nudi određeni proizvod/ uslugu na sajtu sve za ugostiteljstvo.

Sve za Ugostiteljstvo ne posreduje u trgovini između Korinsika usluga. Svaka trgovina između Korisnika usluga sajta je na sopstevni rizik Korisnika usluga. Dakle, sve za ugostiteljstvo, niti njihov vlasnik neće snositi nikakvu eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

Pre vršenja kupovine se raspitajte o robi koju kupujete i ukoliko je moguće - o osobi od koje kupujete.

Ne uplaćujte novac unapred.

Izbegavajte trgovinu sa osobama koje odbijaju / izbegavaju da Vam saopšte svoje ime i prezime, ili izbegavaju lični i direktan telefonski kontakt sa Vama bez konkretnog, opravdanog razloga.

Izbegavajte kontakt sa osobama koje Vas kontaktiraju iz inostranstva (van bivše YU).

Ne uplaćujte novac licima u inostranstvu preko organizacija za prenos novca ( Western Union i sl.) jer su ovo najčešći slučajevi prevara.

Kod oglasa kod kojih nisu postavljene slika predmeta koji se prodaju ili je postavljen samo logo proizvođača budite obazrivi i obavezno tražite sliku robe pre nego što izvršite kupovinu ili zatražite prodavcu da izvrši slanje.

Posebno obratite pažnju ukoliko je ponuda u oglasu suviše povoljna da bi bila realna, jer u tom slučaju najverovatnije nije istinita.

Prijavite sumnjive situacije kako biste pomogli drugima.