Reklamirajte se na našem sajtu (saznaj više) →

Postavite baner (saznaj više)

→ Reklamirajte se na našem sajtu ←- Polisa o zaštiti privatnosti

Identitet i kontakt podaci rukovaoca

Rukovalac je glavna odgovorna osoba za obradu podataka o ličnosti koja odlučuje o njihovoj svrsi i nameni.

Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Ovim putem obaveštavamo sve korisnike da prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju.

Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove Polise o zaštiti privatnosti ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka: Dalibor Jovanović, tel.: 064 83 85 299, Srbija, sa napomenom „Kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka“.

Vrsta podataka koje prikupljamo:

Podatke koje prikupljamo su oni koji korisnici ostavljaju prilikom registracije na sajtu www.svezaugostiteljstvo.rs a to su:

• Ime i prezime
• JMBG:
• broj lične karte
• Adresa stanovanja
• Kontakt podaci – email, telefon;

Navdene lične podatke dali ste prilikom registracije na sajtu www.svezaugostiteljstvo.rs. Sve za ugostiteljstvo ni na koji način ne prikuplja/kupuje/nabavlja vaše lične podatke od trećih osoba.

Svrha, pravni osnov za obradu podataka i pravo na opoziv

Najčešća svrha obrade ličnih podataka je prilikom registracije, a podaci koji se obrađuju su ime i prezime, jmbg, broj lične karte, email, kontakt telefon.

Za određene svrhe vaše lične podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade.

Možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva i ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite vaših životnih interesa. U ovakvim slučajevima obarade podatake obavestićemo vas o tome.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti koji su prikupljeni zasniva se na pristanku lica čiji se podaci obrađuju.

Jednom dat pristanak na obradu podataka o ličnosti možete opozovati u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Period čuvanja podataka

Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik stranice www.svezaugostiteljstvo.rs odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka.

Mere zaštite podataka i primaoci podataka

Vaši lični podaci odgovarajuće su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa.

Podaci se čuvaju i u kompjuterskoj bazi podataka kojoj mogu pristupiti samo zaposleni koji imaju odgovarajuću pristupnu šifru i koji su ovlašćeni da obrađuju lične podatke učesnika u Programu.

Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez vašeg pristanka.

Prava lica čiji se podaci obrađuju

• Pravo pristupa
Korisnik na koga se podaci odnose može da zahteva informaciju da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju kao i da zahteva pristup podacima

• Pravo na ispravku ili dopunu
Korisnik na koga se podaci odnose može zahtevati da se isprave ili dopune podaci koji su netačni ili nepotpuni i to može učiniti samostalno putem svog korisničkog naloga ili slanjem zahteva na emal info@svezaugostiteljstvo.rs

• Pravo na brisanje
Korisnik na koga se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu.

Rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja podatke izbriše u sledećim slučajevima:

- ako podaci o ličnosti više ne služe svrsi u koju su prikupljani i obrađivani;
- ako je opozovana saglasnost za obradu podataka i ukoliko ne postoji drugi pravni osnov za obradu;

Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

Nadležnost za zaštitu podatka o ličnosti

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Saglasnost

Dostavljajući nam svoje lične podatke Vi potvrđujete da prihvatate našu Polisu o zaštiti privatnosti i i saglasni ste da možemo da prikupljamo i obrađujemo Vaše lične podatke na način opisan u ovim Pravilima.

Završne odredbe Navedna Polisa o zaštiti privatnosti je podložna promenama, u skladu sa zakonskim odredbama. O svim važnim promenama, korinsici će biti obavešteni.

U Beogradu, dana 17.06.2020.god.