Reklamirajte se na našem sajtu (saznaj više) →

Postavite baner (saznaj više)

→ Reklamirajte se na našem sajtu ←- PRAVILA I USLOVI

Uvodne napomene,

Sve za ugostiteljstvo d.o.o. putem internet stranice www.svezaugostiteljstvo.rs organizuje prodaju proizvoda i usluga kao posrednik na taj način što omogućava Korisnicima/ ponuđačima da oglase proizvode/usluge na njihovoj internet stranici.

Korisnici usluga interent stranice www.svezaugostiteljstvo.rs se obavezuju da će poštovati Pravila i uslove. Takođe, Korisnici usluga su saglasni da će Sve za ugostiteljstvo prikupljati, obrađivati i čuvati lične podatke korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o zaštiti privatnosti.

Registrovanjem/ otvranjem naloga na internet stranici www.svezaugostiteljstvo.rs smatra se da je Korisnik pravila i uslove u celosti pročitao, razmeo i prihvatio.

Isključenje odgovornost, trgovina između korisnika

Sve za ugostiteljstvo nije vlasnik niti u svom vlasništvu ima proizvode / usluge koje Korisnik /Ponuđač nudi putem ove internet stranice, te ne može biti odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda/usluga. S tim u vezi, za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom proizvoda/ usluga odn. manjkavošću odgovoran je isključivo Korisnik odn. Ponuđač koji je nudi određeni proizvod/ uslugu na sajtu sve za ugostiteljstvo.

Sve za ugostiteljstvo ne posreduje u trgovini između Korinsika usluga. Svaka trgovina između Korisnika usluga sajta je na sopstevni rizik Korisnika usluga. Dakle, sve za ugostiteljstvo, niti njihov vlasnik neće snositi nikakvu eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da Sve za ugostiteljstvo nije dostupan svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima Sve za ugostiteljstvo ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka emitovanja ličnih oglasa. Sve za ugostiteljstvo zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa, i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

Sve za ugostiteljstvo isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

• U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Sajt sve za ugostiteljstvo nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za razmenu poruka unutar SveZaUgostiteljstvo.

• U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Sajt sve za ugostiteljstvo nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na SveZaUgostiteljstvo.

• U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Sajt sve za ugostiteljstvo nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada Korisnici usluga u svojim oglasima ili porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.

• U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Sajt sve za ugostiteljstvo nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.Registracija

Za korišćenje usluga internet stranice www.svezaugostiteljstvo.rs potrebna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Korisnik treba da unese podatke: ime, prezime, mejl adresa, grad, adresa stanovanja, JMBG, broj lične karte, kontakt telefon. Registrovani Korisnik usluga koji je postavio oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona a u cilju realizacije željene prodaje proizvoda/usluga.

Zaštita podataka

Sve za ugostiteljstvo stavlja veliku opreznost na zaštitu privatnosti Korisnika. Podaci Korisnika su zaštićeni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o elektronskoj trgovini (Sl.Glasnik Republike Srbije br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) i Polisom o zaštiti privatnosti. Podaci o Korisnicima se koriste isključivo u svrhu kupovine robe / usluga koja se reklamira putem veb sajta. Prikupljanje podataka o IP adresi korisnika radi identifikacije zakonska je obaveza po članu 16. Zakona o elektronskoj trgovini. Svi zaposleni i poslovni partneri ugovorno su vezani da poštuju načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka.

Završne odredbe

Navedna Pravila i uslovi su podložni promenama, te ukoliko odođe do bilo kakvih izmena ili dopuna isti će biti predočeni Korisnicima radi ponovnog prihvatanja Pravila i uslova korišćenja internet stranice www.svezaugostiteljstvo.rs

Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje internet stranice www.svezaugostiteljstvo.rs biti nadležan nadležni sud u Beogradu.

U Beogradu, dana 17.06.2020.god.